سوت‌زنی| ساماندهی مزار شهدای دانشگاه آزاد تهران شمال با گزارشات مردمی

پس از انتشار گزارش خبری با محتوای نابسامانی مزار شهدای دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، کارکنان و دانشجویان دغدغه‌مند این دانشگاه نسبت به ساخت بنایی در شان شهدا اقدام کرده و در همین راستا معاون فرهنگی دانشگاه اظهار کرد: ساخت جایگاه شهدای گمنام با بودجه خیریه و فعالیت جهادی اعضای دانشگاه صورت گرفت.