• مقدار:
  • نوع ارز
  • تبدیل به
 
دلار 46200 یورو 58550 درهم 12800


نوع ارز فروش خرید
دلار4620046050
یورو5855058250
درهم1280012700
زمان آخرین تغییرات
11 بهمن 1396 14:35
نرخ ها در جدول با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.

آخرین اخبار

5 دی 1395
توزیع دلار مداخله ای اشخاص
این صرافی جهت تأمین نیازهای خرد مردم به متقاضیان خرید دلار مبلغ 5.000 دلار با نرخ مداخله ای اقدام می نماید.