• مقدار:
  • نوع ارز
  • تبدیل به
 
دلار 41740 یورو 50050 درهم 11580


نوع ارز فروش خرید
دلار4174041650
یورو5005049900
درهم1158011480
زمان آخرین تغییرات
27 آذر 1396 12:27
نرخ ها در جدول با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.

آخرین اخبار

5 دی 1395
توزیع دلار مداخله ای اشخاص
این صرافی جهت تأمین نیازهای خرد مردم به متقاضیان خرید دلار مبلغ 5.000 دلار با نرخ مداخله ای اقدام می نماید.