• مقدار:
  • نوع ارز
  • تبدیل به
 
دلار 41740 یورو 50050 درهم 11580

٭ ارائه کلیه خدمات خرید و فروش ارز و مسکوکات

٭ خرید حواله ارزی

٭ نقل و انتقال ارز در داخل و خراج از کشور از طریق صدور حواله

٭ ارائه خدمات مشاوره­ای حضوری و غیر حضوری

همچنین این شرکت در نظر دارد در آینده نزدیک در زمینه نقل و انتقال حواله های داخلی ارزی بین بانکی فعالیت خود را گسترده نماید .