• مقدار:
  • نوع ارز
  • تبدیل به
 
دلار 40140 یورو 47850 درهم 11150


نوع ارز فروش خرید
دلار4014040040
یورو4785047650
درهم1115011000
زمان آخرین تغییرات
30 مهر 1396 12:4
نرخ ها در جدول با حذف چهار صفر از پول رایج کشور "ریال" نشان داده شده اند.

آخرین اخبار

5 دی 1395
توزیع دلار مداخله ای اشخاص
این صرافی جهت تأمین نیازهای خرد مردم به متقاضیان خرید دلار مبلغ 5.000 دلار با نرخ مداخله ای اقدام می نماید.